آکادمی اسفندیاری

روز: مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

معرفی انواع سلاح های کاراته

معرفی انواع سلاح های کاراته

کاراته، هنر رزمی با قدمت چند صد ساله که از اوکیناوا، ژاپن سرچشمه می‌گیرد، به‌خاطر ضربات پویا، ضربات قدرتمند و تکنیک‌های مؤثر دفاع شخصی مشهور

مطالعه مقاله »