آکادمی اسفندیاری

برچسب: کاراته

معرفی انواع سلاح های کاراته

معرفی انواع سلاح های کاراته

کاراته، هنر رزمی با قدمت چند صد ساله که از اوکیناوا، ژاپن سرچشمه می‌گیرد، به‌خاطر ضربات پویا، ضربات قدرتمند و تکنیک‌های مؤثر دفاع شخصی مشهور

مطالعه مقاله »